Campuchia

Đông Nam Á: Các nước bắt tay bảo vệ môi trường

Đông Nam Á: Các nước bắt tay bảo vệ môi trường

GD&TĐ - Các nước Đông Nam Á tiếp cận bền vững đô thị theo những cách rất khác nhau, các hành động khác nhau tùy theo mức độ nguồn lực kinh tế, tổ chức của chính quyền địa phương và nhận thức về những gì đang bị đe dọa. Tuy nhiên, hợp tác hành động là cách hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng nhất của khu vực, bao gồm ô nhiễm không khí.

Tin tiêu điểm