Bạo Loạn

Đức Phật chỉ ra thứ độc hại nhất trong cuộc đời

Đức Phật chỉ ra thứ độc hại nhất trong cuộc đời

Chẳng hạn, điều gì mình không ưa thích mà cứ phải “chạm trán” liên tục thì tâm bất mãn bùng phát biến thành phẫn nộ, hoặc trong trường hợp thường xuyên bị kẻ khác chỉ trích tấn công với lời lẽ gay gắt thì sự bực phiền dồn nén trong lòng trào dâng chuyển thành cơn phẫn nộ.