Bắc Ninh

Giải mã sự trường tồn

Giải mã sự trường tồn

GD&TĐ - Ngày 30/9/2009, tại Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu Vương quốc Ả-Rập Thống nhất (UAE), 128 thành viên của UNESCO đã nhất trí bỏ phiếu công nhận Dân ca Quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.