Bộ Trưởng Bộ Thương Mại

Đàm phán TPP kết thúc tại Ottawa đạt nhiều tiến triển

Đàm phán TPP kết thúc tại Ottawa đạt nhiều tiến triển

Các quan chức đàm phán Hiệp định xuyên Thái-Bình Dương (TPP) đã kết thúc vòng đàm phán kéo dài một tuần tại thủ đô Ottawa, Canada vào ngày hôm qua với kết quả đạt được thỏa thuận rộng rãi về các vấn đề lao động, các tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm định động thực vật, nhưng còn một số lĩnh vực khó khăn cần phải giải quyết.