Bổ Nhiệm

Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc: Ưu tiên sử dụng nguồn cán bộ tốt nhất

Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc: Ưu tiên sử dụng nguồn cán bộ tốt nhất

GD&TĐ - Để thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ, Vĩnh Phúc đang tích cực và có rất nhiều những nỗ lực, cố gắng. Những năm qua Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ. Một trong những đổi mới đó là việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Huyến.

Bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành

Các tỉnh: Thái Bình, Quảng Ninh, Bến Tre; thành phố Hải Phòng, TPHCM,… vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Chuẩn bị CTGDPT mới: Địa phương rốt ráo vào cuộc

Chuẩn bị CTGDPT mới: Địa phương rốt ráo vào cuộc

GD&TĐ - Chưa đầy một năm nữa, Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới sẽ được triển khai. Vì vậy, năm học 2019 - 2020 sẽ là bản lề của ngành Giáo dục các địa phương trong công tác chuẩn bị điều kiện thực hiện. Mặc dù còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ song hầu hết các địa phương đã có sự chủ động và rốt ráo vào cuộc.