Bỏ Mạng

Trâu húc chết sư tử, rồng Komodo xé xác linh dương

Trâu húc chết sư tử, rồng Komodo xé xác linh dương

Trâu rừng giày xéo chết sư tử đực, rồng Komodo săn giết linh dương, linh cẩu tấn công sư tử, báo giết cá sấu… là những clip động vật đại chiến ấn tượng nhất được Khoa học & Phát triển gửi tới độc giả trong tuần qua.

Trâu rừng giày xéo sư tử tới chết

Trâu rừng giày xéo sư tử tới chết

Dựa vào sức mạnh vượt trội, cộng thêm việc sở hữu cặp sừng sắc bén, chú trâu rừng đã giày xéo khiến con sư tử đực phải đối mặt với “lưỡi hái tử thần”.