Bán Sỉ

Hãi hùng nguồn gốc thịt lợn: Vừa ăn vừa sợ

Hãi hùng nguồn gốc thịt lợn: Vừa ăn vừa sợ

“Nhiều bạn bè của tôi còn than rằng bây giờ nhìn đâu cũng thấy thịt bẩn, ăn thì có thể chết vì ngộ độc nhưng không ăn thì chết đói nên cũng đành liều chứ biết làm sao?” - Chị Nhung than thở...