Bright Side

10 khuôn viên đại học đẹp nhất thế giới

10 khuôn viên đại học đẹp nhất thế giới

Không gian đẹp với những tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính cùng lịch sử hàng trăm năm giúp những đại học dưới đây được Bright Side đánh giá là có khuôn viên đẹp nhất thế giới.