Biến Đổi Khí Hậu

Lấy CO2 từ khí quyển có lợi ích gì?

Lấy CO2 từ khí quyển có lợi ích gì?

GD&TĐ - Mỗi năm chúng ta thải hàng chục tỷ tấn carbon dioxide (CO2) vào khí quyển. Trong bối cảnh các thử nghiệm giảm thiểu phát thải CO2 còn rất hạn chế, có thể nói biến đổi khí hậu trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng, mang tính toàn cầu.