Barry Jenkins

Đề cử Oscar 2017: 9 điểm đáng chú ý

Đề cử Oscar 2017: 9 điểm đáng chú ý

Đề cử cho các giải thưởng Oscar 2017 đã được công bố với sự dẫn đầu của La La Land. Sau đây biên tập viên đài BBC News phân tích và tóm tắt các điểm đáng ngạc nhiên và gây chú ý của danh sách đề cử năm nay.

Tin tiêu điểm