Bar

Thời thanh xuân đã qua khi tình yêu ở lại

Thời thanh xuân đã qua khi tình yêu ở lại

Họ nói: “Cuộc sống dừng lại ở tuổi 25, bởi những hạnh phúc tuyệt vời nhất đã chết khi không ai thuộc về ai". Chẳng ai còn là của ai nữa rồi. Tuổi 25 đau lòng đến vậy sao?