BOT

Thiếu quyết liệt, dân mất niềm tin

Thiếu quyết liệt, dân mất niềm tin

GD&TĐ - Việc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐBVN) “chỉ mặt, đặt tên” 4 dự án BOT phải tạm dừng thu phí do chậm triển khai thực hiện thu phí không dừng đã được người dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, việc thiếu quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo sẽ khó lấy lại được niềm tin của người dân.