Buôn Mê Thuột

35 Tòa án cấp huyện phải thuê trụ sở làm việc

35 Tòa án cấp huyện phải thuê trụ sở làm việc

Hiện có đến 35 Tòa án cấp huyện phải đi thuê trụ sở để làm việc, đồng nghĩa với việc Quốc Huy gắn ở nhà dân; thậm chí khi xét xử lưu động, vì không có chỗ nên Quốc Huy phải gắn ở gốc mít…