Business Insider

Thuyền dùng năng lượng Mặt trời thu gom rác trên sông

Thuyền dùng năng lượng Mặt trời thu gom rác trên sông

Theo Business Insider, trên các con sông của thành phố Baltimore (Mỹ), người dân có thể dễ dàng nhìn thấy một chiếc thuyền có hình dáng như thể đến từ quá khứ với bánh xe khổng lồ giúp thuyền di chuyển. Trong những tháng gần đây, chiếc thuyền này đã thu dọn từ các con sông tới 500 tấn chất thải khác nhau.