Arizona

Tham vọng hồi sinh người chết

Tham vọng hồi sinh người chết

Giáo sư tâm lý học người Mỹ James Bedford đang là người được đông lạnh cơ thể lâu năm nhất. Người đàn ông này chết vì ung thư thận ở tuổi 73 vào đầu năm 1967 và đến tháng 1 qua, cơ thể ông đã được bảo quản 50 năm.