Ngọc An

Theo chân thợ săn bọ cạp rừng

Theo chân thợ săn bọ cạp rừng

Mỗi ngày, hàng chục người ở Đồng Nai vào rừng lùng sục săn bắt bọ cạp đem bán cho thương lái. Dụng cụ bắt bọ có nọc độc của họ chỉ có thanh tre nhỏ và "chiến binh" kiến mụn nhọt.