Newport News

Điểm 'tử huyệt' của siêu tàu sân bay Mỹ

Điểm 'tử huyệt' của siêu tàu sân bay Mỹ

Ba tháng trước khi tàu sân bay USS Gerald R. Ford giá 13 tỷ USD được chuyển giao, một đánh giá độc lập theo yêu cầu từ khách hàng mua vũ khí hàng đầu của Lầu Năm Góc đã tiết lộ một số vấn đề nghiêm trọng của dự án này.