Mặt Trận Al-Nusra

Xem nhóm chiến binh đầu tiên rồng rắn rời Đông Ghouta

Xem nhóm chiến binh đầu tiên rồng rắn rời Đông Ghouta

GD&TĐ - Tình hình tại Đông Ghouta, Syria nơi quân nổi dậy nắm giữ vẫn căng thẳng mặc dù có lệnh ngừng bắn của Liên hợp quốc đưa ra ngày 24/2 thúc giục tất cả các bên ngừng bắn trên toàn Syria để tạo điều kiện cho cứu trợ và sơ tán y tế.