Mức lương cơ sở

Tăng mức lương cơ sở thêm 7,19%

Tăng mức lương cơ sở thêm 7,19%

GD&TĐ - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đó đề xuất tăng mức lương cơ sở thêm 7,19% từ 1/7/2019.
 

Người dân được hưởng lợi khi luật bảo hiểm có hiệu lực

Người dân được hưởng lợi khi luật bảo hiểm có hiệu lực

GD&TĐ - Nghị định 146/2018/NĐ - CP của Chính phủ quy định và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12/2018. Với những thay đổi và bổ sung, bảo hiểm y tế khuyến khích người dân tham gia đồng thời mang đến những lợi ích an sinh cho họ.

Mức lương khởi điểm của giáo viên tốt nghiệp ĐHSP mầm non

Mức lương khởi điểm của giáo viên tốt nghiệp ĐHSP mầm non

 GD&TĐ - * Hỏi: Tôi tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non và được tuyển dụng vào làm giáo viên mầm non. Hiện, tôi đang tập sự 6 tháng, hưởng lương 85%, hệ số 1,86. Xin hỏi chuyên mục, sau khi hết thời gian tập sự lương của tôi là bao nhiêu? (huonghuong... @gmail.com)

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào?

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào?

GD&TĐ - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó nêu rõ những nội dung cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công).

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018

GD&TĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đề xuất chính sách tiền lương mới

Đề xuất chính sách tiền lương mới

GD&TĐ - Kế thừa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về cải cách chính sách tiền lương, dự thảo Đề án trình Trung ương sắp tới đề xuất hướng trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo để phù hợp với luật cán bộ công chức và viên chức.