Mê Kông

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN

GD&TĐ - Tại Quyết định 89/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Chủ tịch WB

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Chủ tịch WB

GD&TĐ - Chiều nay (25/8), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Rachel Kyte, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách về biến đổi khí hậu đang có chuyến thăm làm việc và dự cuộc Hội đàm cấp cao giữa Thường trực Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu và phái đoàn Ngân hàng Thế giới (WB) tại Hà Nội.