Mãn Nhiệm

Đánh giá bất ngờ của Giáo sư đại học về Nội các ông Trump

Đánh giá bất ngờ của Giáo sư đại học về Nội các ông Trump

Cho rằng mình là người may mắn khi có nhiều bạn bè theo chủ nghĩa bảo thủ và tự do nên có thể lắng nghe ý kiến từ cả hai phía, Giáo sư Steven G. Calabresi của Học viện Pháp luật Pritzker Đại học Tây Bắc nước Mỹ đã có nhận xét bất ngờ về Nội các ông Trump.

5 cuộc bầu cử được chú ý ở châu Phi năm 2017

5 cuộc bầu cử được chú ý ở châu Phi năm 2017

2016 là một năm hỗn loạn với chính trường châu Phi và năm 2017 tình hình được dự báo cũng sẽ không mấy sáng sủa. Tuy nhiên, bầu cử ở một số nước thuộc châu lục này có thể sẽ đưa đến những thay đổi tích cực cho người dân.