Missouri

Di dời ngôi nhà cổ 122 năm tuổi đi hơn 1 km

Di dời ngôi nhà cổ 122 năm tuổi đi hơn 1 km

Thành phố St. Louis, bang Missouri, Mỹ vừa dịch chuyển một ngôi nhà 122 năm tuổi ra xa hơn 1km (0,7 dặm) để nhường chỗ cho cơ sở mới của Cơ quan Tình báo Địa Không gian Quốc gia (NGA).