Phạm Trần Quân

Ngắm NỞ của Lê Thị Minh Tâm và Phạm Trần Quân.

Ngắm NỞ của Lê Thị Minh Tâm và Phạm Trần Quân.

GD&TĐ - Lê Thị Minh Tâm và Phạm Trần Quân là hai thành viên của nhóm G39, họ đã tham gia nhiều triển lãm chung và có triển lãm cá nhân thu hút sự quan tâm của người yêu hội họa. Tới đây hai họa sĩ cùng giới thiệu những tác phẩm mới trong triển lãm chung mang tên “Nở”.