ảnh hài hước

Bút sa gà chết

Bút sa gà chết

GD&TĐ - Bút sa gà chết, khi bạn muốn tạo sự khác biệt, buồn cho số phận... là những hình ảnh hài hước nhất trong ngày.