#giảm rác thải nhựa

1 kết quả phù hợp

Thu gom rác ven bờ biển (Internet)

Việt Nam quyết tâm giảm rác thải nhựa

GD&TĐ - Năm nay, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu từ ngày 18-20/9 với chủ đề Cùng hành động để thay đổi thế giới. Chiến dịch giảm thiểu rác thải nhựa, làm sạch môi trường biển của Việt Nam cũng góp phần gìn giữ môi trường.