#chương trình lớp 1

7 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa

Đòi hỏi tất yếu

GD&TĐ - Chương trình giáo dục phổ thông 2018 triển khai ở lớp 1 hơn một tháng. So với lộ trình đổi mới giáo dục, đây là thời gian quá ngắn, do đó thật khó để đưa ra nhận định, đánh giá công tâm, khách quan.