Bản in

Khỏe - Đẹp

Thứ Sáu, 30/1/2015 17:57

Xuất cấp trang thiết bị y tế dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế xuất cấp (không thu tiền) trang thiết bị y tế thuộc hàng dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để trang bị cho các đơn vị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân bám biển.
Các trang thiết bị y tế xuất cấp cho Bộ Quốc phòng gồm: 1 máy gây mê kèm máy thở ADSII; 4 máy tạo oxy IRC5LX2AW; 3 bàn mổ đa năng SJ-102; 11 máy điện tim 3 cần ECG-9620L; 6 bộ dụng cụ trung phẫu; 12 bộ dụng cụ tiểu phẫu; 2 máy shock điện...

Nguồn: Văn phòng Chính phủ