Bản in

Khỏe - Đẹp

Thứ Tư, 16/1/2019 08:35

Ngành Y tế phải phấn đấu để mọi người dân đều được bảo hiểm

Hội nghị "Triển khai công tác ngành Y tế năm 2019".Hội nghị "Triển khai công tác ngành Y tế năm 2019".

GD&TĐ - "Hiện nay ngành Y tế chưa quản lý được vấn đề bảo hiểm Y tế của người dân, cần phải phấn đấu mọi người dân đều được bảo hiểm...", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai công tác ngành Y tế năm 2019” vào chiều ngày 15/1.

Năm 2018, Bộ Y tế đã tích cực triển khai các hoạt động cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh triển khai Đề án xây dựng, phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

Về cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong năm 2018, Bộ Y tế đã ban hành 7 văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính. Thực hiện việc công bố mới 75 thủ tục hành chính và bãi bỏ 46 thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật (hiện có 575 thủ tục). Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, công khai lại gần 400 thủ tục hành chính.

Bộ Y tế đã ký thỏa thuận với Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Chính thức thực hiện cơ chế một cửa quốc gia với việc kết nối 7/23 thủ tục hành chính vào tháng 11 năm 2018, dự kiến sẽ hoàn thành trong kết nối các thủ tục hành chính còn lại trong tháng 1 năm 2019.

Bộ Y tế đã xây dựng mới 24 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm.

Tính đến thời điểm hiện nay, Bộ Y tế đã cung cấp 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 6 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (giảm 14 dịch vụ công trực tuyến do thay đổi quy trình thủ tục hành chính các lĩnh vực môi trường, y tế, an toàn thực phẩm)…

Tại Hội nghị, đại diện các Sở Y tế địa phương cũng đã chia sẻ những kết quả đạt được và những kinh nghiệm trong vấn đề nâng cao việc chăm sóc sức khỏe cho người dân trong năm qua.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị "Triển khai công tác ngành Y tế năm 2019", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh: “Năm 2018, chúng ta đã đạt được những kết quả toàn diện, trong đó có sự đóng góp của Ngành Y tế. Tôi xin biểu dương các cán bộ nhân viên của toàn của ngành Y tế - những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của người dân nói chung.

Năm 2019, ngành Y tế cần phải tiếp tục củng cố về lĩnh vực bảo hiểm y tế, phải đảm bảo và vượt chỉ tiêu. Hiện nay ngành Y tế chưa quản lý được vấn đề bảo hiểm Y tế của người dân, cần phải phấn đấu mọi người dân đều phải được bảo hiểm. Vì vậy ngành Y tế phải thống nhất về bảo hiểm y tế với bảo hiểm xã hội để có cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế sao cho đảm bảo đúng với tinh thần: Y tế phòng là chính.

Thứ hai: Tăng cường Y tế cơ sở là nền tảng, quan trọng là cơ chế thanh toán. Bao giờ tủ thuốc Y tế tại các cơ sở tuyến dưới đầy lên, chất lượng thuốc không kém các bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh thì người dân mới tin tưởng. Y tế xã phải là cánh tay nối dài của Y tế huyện; Phải tăng cường chất lượng khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện.

Thứ ba, việc ban hành vấn đề tự chủ bệnh viện là hết sức quan trọng. Tự chủ không có nghĩa là buông lỏng để chạy theo lợi ích kinh doanh. Vì y tế công cộng là y tế không chạy theo lợi nhuận, nhưng phải tháo gỡ để các cơ sở tạo ra các mô hình quản trị, quản lý nhằm khai thác tốt nhất cơ sở vật chất và đội ngũ con người.

Việc tạo ra cơ chế hợp lý sẽ giảm được tỷ lệ người Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh. Việc cho các bệnh viện tự chủ để huy động nguồn lực, tăng cường nguồn thu đảm bảo các quỹ, nhưng Bộ Y tế cần có những quy định chặt chẽ không để xảy ra tình trạng: Cứ có tự chủ là tìm mọi cách để tăng cường nguồn thu. Bởi nếu như vậy sẽ không còn định hướng y tế công nữa.

Y tế công cộng là phục vụ, còn tiền của bảo hiểm là tiền của người bệnh nhằm có thuốc tốt nhất, có dịch vụ tốt nhất để chữa bệnh cứu người.

Năm 2019 nhất định phải tập trung vào mảng Y tế, phải củng cố cả hệ thống y tế; Cần xây dựng được mô hình quản trị, quản lý bao gồm cả phương thức thành toán; Phải làm cho Y tế cơ sở trở thành chân rết, cân đối giữa dự phòng và điều trị, hai lĩnh vực này phải gắn kết chặt chẽ với nhau”.

Minh Châu

Tin tiêu điểm