Bản in

Khỏe - Đẹp

Thứ Ba, 2/4/2019 13:55

Đưa công tác ngăn ngừa tảo hôn là một nội dung trọng tâm của năm học

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Đưa công tác ngăn ngừa, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết là một trong các nội dung hoạt động trọng tâm của năm học, là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Đây là nội dung được Sở GDĐT Ninh Thuận đưa ra trong văn bản triển khai kế hoạch “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” thuộc lĩnh vực giáo dục.

Cụ thể, nhằm tăng cường hiểu biết của học sinh phổ thông, giúp học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số có kỹ năng ứng phó và phản bác lại với các hủ tục, những tập quán còn lạc hậu tại gia đình và cộng đồng, từ đó hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các trường phải xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tốt công tác giáo dục lồng ghép, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp với các môn học như: Đạo đức, Giáo dục công nhân, Tự nhiên - xã hội, Sinh học ... với các nội dung cần lồng ghép như sau:

Giáo dục Pháp luật về hôn nhân gia đình, lồng ghép với giáo dục giới tính.

Giáo dục sinh sản, lồng ghép với hôn nhân cận huyết và hậu quả của hôn nhân cận huyết.

Những tác hại của hôn nhân cận huyết là nguy hại đến chất lượng dân số và giống nòi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, lao động, sản xuất và phát triển xã hội.

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết là trái với quy luật sinh học và thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam.

Sở GDĐT cũng yêu cầu đẩy mạnh phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác giáo dục ngăn ngừa, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình trong các tiết chào cờ đầu tuần, hoạt động ngoại khóa, tọa đàm, thảo luận; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu như bài viết, hái hoa dân chủ… để giáo dục, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết cho học sinh.

Đối với các trường học có số đông học sinh là người dân tộc thiểu số, nhà trường cần tăng cường công tác vận động, thuyết phục người đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ hủ tục lạc hậu về hôn nhân và gia đình, nghiêm túc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình. Tổ chức ký cam kết không có học sinh vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình…

Tiếp tục duy trì mô hình câu lạc bộ phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh, Trường PTDTNT Pi Năng Tắc (huyện Bác Ái).

Hải Bình