Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Quy định về hệ thống trường liên cấp, mô hình trường quốc tế

Hải Bình - 31/03/2020, 14:10 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 của Chính phủ, ngày 30/3/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1233/QĐ-BGDĐT về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương.

Tại Quyết định này, Bộ GD&ĐT xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, hướng dẫn triển khai như: Nghị định về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập; Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm, thành lập một số trường sư phạm trọng điểm; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT; hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Ngày 14/6/2019 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua dự án Luật Giáo dục (sau đây gọi chung là Luật Giáo dục 2019) và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020, trong đó:

Về trường liên cấp, Điều 33 Luật Giáo dục 2019 quy định: Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: Trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học. Hiện nay, Điều lệ trường trung học phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành có quy định về trường phổ thông có nhiều cấp học, gồm: Trường tiểu học và trung học cơ sở; trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Về mô hình trường quốc tế: Điều 47 Luật Giáo dục 2019 quy định các loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm: Trường công lập, trường dân lập và trường tư thục. Trong đó, luật xác định trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

Về định mức số người làm việc đối với mô hình trường nhiều cấp: Ngày 12/7/2017, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, trong đó có có quy định về định mức số người làm việc ở trường phổ thông có nhiều cấp học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm