Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Quy định 4 loại hồ sơ cho giáo viên phổ thông

Lập Phương - 26/02/2019, 09:28 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Cụ thể, 10 loại hồ sơ quản lý nhà trường tiểu học gồm: Sổ đăng bộ; Sổ phổ cập giáo dục tiểu học; Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh, Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có); Học bạ của học sinh; Sổ kế hoạch công tác và sổ nghị quyết; Sổ quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên; Sổ khen thưởng, kỉ luật; Sổ quản lí tài sản, tài chính, thiết bị dạy học, thư viện; Sổ quản lí các văn bản, công văn; Hồ sơ xét lên lớp, lưu ban; hoàn thành chương trình tiểu học.

Hồ sơ của giáo viên tiểu học có 4 loại: Giáo án (giáo viên lựa chọn viết tay hoặc đánh máy tính); Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp); Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).

Tổ chuyên môn: Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn.

Cấp THCS và THPT, hồ sơ quản lý của nhà trường có 13 loại: Sổ đăng bộ; Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến; Sổ theo dõi phổ cập giáo dục; Sổ gọi tên và ghi điểm; Sổ ghi đầu bài; Học bạ học sinh; Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ; Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường; Hồ sơ thi đua khen thưởng, kỷ luật; Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên; Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến; Sổ quản lý tài sản, tài chính, thiết bị giáo dục, thư viện; Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

Đối với tổ chuyên môn: Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn và nội dung các cuộc họp chuyên môn.

Đối với giáo viên THCS, THPT có 4 loại hồ sơ: Giáo án (viết tay hoặc đánh máy tính); Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; Sổ điểm cá nhân; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Sở GD&ĐT lưu ý: Đối với các loại hồ sơ: sổ gọi tên ghi điểm (sổ điểm lớn), sổ điểm cá nhân và học bạ học sinh: nếu các đơn vị đã quản lý bằng phần mềm thì không dùng đồng thời hồ sơ viết tay.

Ngoài các loại hồ sơ quy định nêu trên, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị không quy định thêm hồ sơ nào khác.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

  • Hưong Lê - 20:44 23/08/2019

    Xin cho hỏi là tổ trưởng và tổ phó có được miễn giảm kiểm tra hồ sơ chuyên môn không ah

  • Trần lý - 11:25 13/05/2019

    Có phải làm kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và báo cáo bồi dưỡng thường xuyên ko

  • Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thu H\u00e0 - 21:32 03/03/2019

    Hi vọng những thay đổi mới sẽ làm giảm gánh nặng về hồ sơ, sổ sách cho giáo viên, để mỗi giáo viên có thể tận tâm hơn trong công tác trồng người của mình, dành nhiều thời gian chăm sóc các em HS. nhất là hiện nay ngày một tăng vè số lượng những HS khuyết tật và HS có tư duy chậm phát triển, HS tăng động,....

Xem thêm

Xem thêm