Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Phú Thọ quy định 4 tiêu chuẩn lựa chọn sách giáo khoa

Hiếu Nguyễn - 26/03/2020, 14:31 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo đó, có 4 tiêu chuẩn được đưa ra, gồm: Chất lượng nội dung, hình thức SGK phù hợp với năng lực học tập của học sinh; Nội dung tài liệu SGK hỗ trợ giáo viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh; Nội dung phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục.

Mỗi tiêu chuẩn đều có những tiêu chí cụ thể, được cho điểm; tổng điểm mỗi tiêu chuẩn là 25.

Cụ thể, tiêu chuẩn “Chất lượng nội dung, hình thức SGK phù hợp với năng lực học tập của học sinh” gồm các tiêu chí:

Hình thức trình bày cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, có tính thẩm mĩ, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Chất lượng bản in đảm bảo sử dụng nhiều lần (5 điểm);

Sở GD&ĐT phối hợp với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 theo quy định.

Nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực; các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng các yếu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (10 điểm);

Chú trọng đến việc phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng nhận thức; thúc đẩy học sinh học tập tích cực; rèn luyện các kỹ năng, kích thích tư duy độc lập, sáng tạo; vận dụng kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống (10 điểm).

Tiêu chuẩn “Nội dung tài liệu SGK hỗ trợ giáo viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh” gồm các tiêu chí:

Các bài học hoặc chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực (10 điểm);

Thể hiện rõ, đầy đủ các yêu cầu về mức độ cần đạt, đảm bảo mục tiêu dạy học tích hợp và phân hóa đối tượng; giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực của học sinh (5 điểm);

Tạo điều kiện để nhà trường, tổ chuyên môn, khối chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh (10 điểm).

Tiêu chuẩn “Nội dung phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương” gồm các tiêu chí:

Đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa, lịch sử, địa ý của địa phương (10 điểm);

Tạo cơ hội để nhà trường và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp gắn với thực tế địa phương (5 điểm);

Bảo đảm tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và năng lực học tập của các nhóm đối tượng học sinh tại địa phương (10 điểm).

Tiêu chuẩn “Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục” gồm các tiêu chí:

Nội dung đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; có thể triển khai tốt nhất với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học tại địa phương (10 điểm);

Sách giáo khoa có tính mở, có website hoặc phiên bản điện tử, tài liệu tham khảo hồ trợ, tạo điều kiện cho nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng tối thiểu hoặc tối ưu theo đặc điểm vùng miền (5 điểm);

Có hoạt động trải nghiệm, từng bước hình thành năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn; phát triển năng lực tự chủ, tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh và tạo cơ hội cho tất cả học sinh được phát triển (10 điểm).

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT ban hành quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo, hưởng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức lựa chọn được bộ SGK có chất lượng tốt nhất, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội và điều kiện tổ chức dạy học trên địa bàn tỉnh; đồng thời đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, được kế thừa ở các khối, lớp và các năm học tiếp theo để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Luật Giáo dục 2019.

Sở GD&ĐT cũng có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra việc tổ chức, lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục phổ thông. Tổng hợp kết quả công tác lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021, báo cáo UBND tỉnh. Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm