Bản in

Giáo dục & Pháp luật

Thứ Sáu, 23/8/2019 18:20

Vụ nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch TP Trà Vinh bị bắt: “Điểm mặt” sai phạm

Công an đọc lệnh bắt ông Trần Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh. Ảnh: CATVCông an đọc lệnh bắt ông Trần Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh. Ảnh: CATV

GD&TĐ - Ông Diệp Văn Thạnh - nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh và ông Trần Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh cùng một số cán bộ và đối tượng “cò” đất, lợi dụng việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và sự khó khăn của các gia đình chính sách để mua bán chính sách, thu lợi bất chính, làm thất thu lớn ngân sách Nhà nước.

Theo tài liệu, ông Diệp Văn Thạnh và Trần Trường Sơn cùng một số cán bộ và đối tượng “cò” đất đã “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” rất nghiêm trọng. Có hơn 700 hộ chuyển mục đích sử dụng đất, xác định các đối tượng đã câu kết với “cò” đất tìm những người là gia đình chính sách, mẹ liệt sĩ đứng tên chuyển mục đích sử dụng đất không phải nộp thuế. Cơ quan công an xác định, số tiền thiệt hại gần 120 tỉ đồng.

Đối với ông Diệp Văn Thạnh, trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh (từ 1/2011 - 7/2014) và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh (7/2014 - nay), qua kiểm tra, có 656 đối tượng chính sách xin miễn, giảm tiền sử dụng đất với số tiền trên 113 tỉ đồng. Trong đó, thời gian ông Diệp Văn Thạnh là Phó Chủ tịch UBND TP, được Chủ tịch UBND TP ủy quyền, đã ký 146 quyết định, với số tiền miễn, giảm tiền sử dụng đất trên 24 tỉ đồng. Qua thẩm tra, xác minh có 48/146 trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất sai quy định, tương đương 11 tỉ đồng.

Với cương vị Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, ông Diệp Văn Thạnh đã ký 5 quyết định với số tiền miễn, giảm hơn 912 triệu đồng và ủy quyền cho ông Trần Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh ký 504 quyết định, với số tiền miễn, giảm hơn 94 tỉ đồng. Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh ký 1 quyết định, với số tiền miễn, giảm gần 68 triệu đồng. Qua thẩm tra, xác minh có 236 trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất sai quy định tương đương 52 tỉ đồng.

Với những sai phạm trên, ông Diệp Văn Thạnh thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND TP Trà Vinh trong thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, để vi phạm, khuyết điểm kéo dài, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Thiếu trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về đất đai, để cho “cò” nhà đất và một số cán bộ, công chức trên địa bàn TP lợi dụng sơ hở trong thực hiện chính sách và sự khó khăn của các gia đình chính sách để mua bán chính sách, thu lợi bất chính, làm thất thu lớn ngân sách Nhà nước.

Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chính sách, không phát hiện được những bất cập, sơ hở trong quá trình thực hiện. Chưa kịp thời chỉ đạo bổ sung, sửa đổi quy trình thực hiện. Chưa kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian dài.

Đối với ông Trần Trường Sơn, với cương vị Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh (từ 1/7/2014 đến nay), cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh. Được ông Diệp Văn Thạnh ủy quyền ký quyết định cho 504 đối tượng, với số tiền miễn, giảm 94 tỉ đồng. Qua thẩm tra, xác minh có 236 trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất sai quy định 51 tỉ đồng. Đặc biệt, ông Trần Trường Sơn còn lập hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất cho bản thân sai quy định với số tiền 67 triệu đồng. 

Bình Phú