Bản in

Giáo dục & Pháp luật

Chủ Nhật, 22/10/2017 15:45

Từ tháng 1/2018, trốn đóng bảo hiểm có thể bị phạt tù 7 năm

Từ tháng 1/2018, trốn đóng bảo hiểm có thể bị phạt tù 7 nămTừ tháng 1/2018, trốn đóng bảo hiểm có thể bị phạt tù 7 năm

GD&TĐ - Từ ngày 1/1/2018, Luật BHXH sửa đổi gồm 9 chương, 125 điều sẽ có hiệu lực. Trong đó, luật này quy định rất rõ nếu người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội(BHXH) sẽ bị phạt nặng, thậm chí có thể bị đi tù.

Theo đó, người sử dụng lao động trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn cho người lao động hoặc đóng không đầy đủ từ 6 tháng trở lên, ngoài việc bị phạt hành chính sẽ còn bị phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Luật mới cũng quy định phạt tiền từ 200 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng năm đến 3 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp như sau: Phạm tội 2 lần trở lên; trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng; trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người; không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động; nếu pháp nhân phạm tội thì bị phạt tiền từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng.

Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 - 7 năm nếu phạm tội thuộc các trường hợp sau: Trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên; trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên; không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động...

Vũ Khánh

Tin tiêu điểm