Bản in

Giáo dục & Pháp luật

Thứ Bảy, 17/10/2015 06:02

Trọng nam khinh nữ, bắt con gái kí tên nhường nhà cho em trai

Trọng nam khinh nữ, bắt con gái kí tên nhường nhà cho em trai

Ông bà ngoại tôi có một ngôi nhà mua từ thời còn trẻ. 

Vì gia đình có xu hướng trọng nam khinh nữ nên đến năm 2000, bà ngoại tôi ép mẹ tôi và dì kí tên không nhận thừa kế ngôi nhà mà chuyển toàn bộ cho cậu tôi. 

Đến nay ông bà tôi đã mất, cậu tôi muốn chiếm hết ngôi nhà. Cho tôi hỏi việc mẹ và dì tôi kí tên như vậy có được pháp luật chấp nhận không? 

Nếu giờ hai người đổi ý, muốn giành lại quyền thừa kế của mình đối với ngôi nhà thì có được pháp luật bảo vệ không? Liệu mẹ và dì tôi có được chia phần trong ngôi nhà đó. Mong luật sư trả lời. 

Nội dung bạn đọc Hoàng Vân Đinh <nguoivietnam414@gmail.com> hỏi, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo (Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội) trả lời:

Thứ nhất: Từ chối nhận di sản.

Văn bản mẹ bạn và dì bạn đã kí nhận là văn bản từ chối nhận di sản thừa kế. Theo quy định của Bộ luật Dân sự tại Điều 642. Từ chối nhận di sản

“2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.

3. Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.”

Theo quy định này, việc từ chối nhận di sản thừa kế phải được lập thành văn bản và thực hiện sau thời điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa kế theo quy định tại khoản 1 điều 633 Bộ luật dân sự được hiểu là: “Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.”

Thời điểm ông bà bạn còn sống nên văn bản này sẽ không có hiệu lực pháp luật.

Thứ hai: Chia di sản thừa kế theo pháp luật

Trong trường hợp này, ngôi nhà trên vẫn được chia theo pháp luật, mẹ bạn, dì bạn và cậu bạn sẽ là những người đồng thừa kế ngôi nhà trên, được hưởng những phần bằng nhau.

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”.

Theo vietnamnet.vn