Bản in

Giáo dục & Pháp luật

Thứ Sáu, 4/5/2018 11:43

Quảng Ngãi thi hành kỷ luật 10 đảng viên

Quảng Ngãi thi hành kỷ luật 10 đảng viên

GD&TĐ - Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) vừa tiến hành họp, xem xét thi hành kỷ luật với 4 đồng chí huyện ủy viên có khuyết điểm sai phạm theo kết luận thanh tra số 2589/ KL- UBND, ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng từ năm 2013 đến tháng 10/2016 trên địa bàn huyện. 

Trong đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 đồng chí và 1 đồng chí kiểm điếm rút kinh nghiệm .

Bên cạnh đó, UBKT huyện ủy Lý Sơn cũng lấy phiếu thi hành kỷ luật 6 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của UBKT huyện ủy. Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 5 đồng chí và 01 đồng chí kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đây là những đảng viên đứng đầu các cơ quan đơn vị có khuyết điểm trong công tác quản lý, tham mưu trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính... sai qui định của nhà nước.

Văn Mịnh