Bản in

Giáo dục & Pháp luật

Thứ Sáu, 2/2/2018 20:34

BV Đa khoa Quốc tế Thu Cúc: Không tham gia hội chẩn thường xuyên

BV Đa khoa Quốc tế Thu Cúc: Không tham gia hội chẩn thường xuyên

GD&TĐ - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê mới đây đã ký kết luận thanh tra hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Quốc tế Thu Cúc.

Theo kết luận, bên cạnh nhiều ưu điểm trong lĩnh vực nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyên môn, hoạt động chuyên môn thì BV vẫn còn một số tồn tại trong hoạt động khám chữa bệnh.

Về hoạt động chuyên môn, kiểm tra 11 bệnh án ngoại trú cho thấy, BV đã phẫu thuật thẩm mỹ cho người bệnh có hội chẩn trước mổ nhưng sử dụng biểu mẫu biên bản hội chẩn chưa đúng mẫu quy định của Bộ Y tế.

Trong sử dụng thuốc và công tác dược BV; Quy chế Kê đơn thuốc cho ngưòi bệnh tại BV: Trưởng khoa có quyết định bổ nhiệm nhưng không có thời hạn. Chưa tổ chức bình đơn thuốc điều trị ngoại trú thường xuyên. Việc sử dụng thuốc được ghi trong bệnh án một số thuốc đánh số chưa đúng. Không tham gia hội chẩn thường xuyên.

Liên quan đến công tác xét nghiệm: Khu vực xét nghiệm có diện tích hạn chế, khu xét nghiệm sinh hóa và huyết học chung phòng. Hóa chất, sinh phẩm trong tủ bảo quản sắp xếp chưa thuận tiện. Việc theo dõi, ghi chép nhiệt độ các thiết bị bảo quản hóa chất, sinh phẩm chưa thường xuyên.

Qua thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê đã đề nghị Sở Y tế Hà Nội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các BV để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các hoạt động về quản lý nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyên môn cũng như các hoạt động chuyên môn của BV.

Đối với BV Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, phải khắc phục ngay các vấn đề tồn tại mà đoàn thanh tra đã nêu tại các biên bản làm việc. Căn cứ vào tình hình thực tế, BV thực hiện nghiêm túc theo quy định hiện hành về quản lý nhân lực, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất và chuyên môn. Thực hiện đúng Danh mục Kỹ thuật chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn tại các khoa, phòng trong BV. Thực hiện nghiêm túc các quy trình quản lý chất lượng, quy trình chuyên môn của BV.

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng yêu cầu BV Đa khoa Quốc tế Thu Cúc căn cứ vào kết luận thanh tra, chỉ đạo, đôn đốc các khoa, phòng thực hiện kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, phát huy các thành tích đã đạt được và có biện pháp khắc phục những tồn tại đã nêu trong kết luận thanh tra.

Báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra.

Theo Thanhtra.com.vn

Tin tiêu điểm