Bản in

Nhiệt kế

Thứ Sáu, 21/12/2012 20:03

Hội thảo Văn hóa công sở cơ quan Bộ GD&ĐT

Hội thảo Văn hóa công sở cơ quan Bộ GD&ĐT

(GD&TĐ) - Sáng nay 21/12 Công đoàn Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo Văn hóa công sở cơ quan Giáo dục và đào tạo với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các vụ chức năng cùng đông đảo các công đoàn viên đang công tác tại các cơ quan thuộc Bộ GD&ĐT.

(GD&TĐ) - Sáng nay 21/12 Công đoàn Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo Văn hóa công sở cơ quan Giáo dục và đào tạo với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các vụ chức năng cùng đông đảo các công đoàn viên đang công tác tại các cơ quan thuộc Bộ GD&ĐT. Hội nghị đã công bố các Quyết định lên quan như Quyết định về việc Ban hành quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ GD&ĐT; Quy chế Văn hóa công sở cơ quan Bộ GD&ĐT; Công văn của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc triển khai nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Ở phần tham luận, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng thay mặt Ban chấp hành Công đoàn đã điểm qua các hoạt động chung như: Tháng 11/2011, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội thảo “Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT với văn hóa công sở”, đã thu được nhiều ý kiến làm rõ ý nghĩa, yêu cầu của việc xây dựng văn hóa công sở ở cơ quan Bộ. Hơn một năm qua, Công đoàn Cơ quan Bộ cũng đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Văn phòng Bộ soạn thảo trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 4014/QĐ-BGDĐT về Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ GD&ĐT, đây là một bước cụ thể hóa Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước. 

Nhiều tham luận thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
Nhiều tham luận thể hiện tinh thần trách nhiệm cao

Nhiều tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ các giải pháp thực hiện ở từng cơ sở, đồng thời thể hiện quyết tâm cao trong việc thực hiện thắng lợi Quy chế. Theo ông Nguyễn Thế Hiệp – Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ cho rằng: Công chức, viên chức, lao động là đối tượng và chủ thể để thực hiện văn hóa công sở, tổ chức công đoàn phải là lực lượng đi đầu trong việc động viên, hướng dẫn thực hiện văn hóa công sở, cũng là lực lượng đi đầu trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan đơn vị, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Thay mặt cho Ban nữ công Công đoàn cơ quan Bộ, Trưởng ban Nguyễn Thị Hải kiến nghị: Xây dựng văn hóa công sở là xây dựng một nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương và dân chủ. Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý cũng như các thành viên của cơ quan phải quan tâm đến hiệu quả hoạt động chung của cơ quan mình. Muốn như thế cán bộ phải tôn trọng kỷ luật của cơ quan, phải chú ý đến danh dự của cơ quan trong cư xử với mọi người, đoàn kết và hợp tác trên những nguyên tắc chung, chống lại bệnh quan liêu, hách dịch, cơ hội.... Đặc biệt là những nơi tiếp xúc với nhân dân, cán bộ công chức cần nghiêm chỉnh tuân theo các quy định cụ thể về trang phục, cách giao tiếp, trong đó đặc biệt cần tôn trọng dân, chú ý ứng xử với dân một cách có văn hóa. Điều đó góp phần tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh nơi công sở.

Bà Nguyễn Thị Hoa thay mặt cho Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cũng đưa ra quan điểm cho rằng: Xây dựng văn hóa công cơ là xây dựng một nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương và dân chủ. Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý cũng như các thành viên của cơ quan phải quan tâm đến hiệu quả hoạt động chung của cơ quan mình. Muốn như thế cán bộ phải tôn trọng kỷ luật cơ quan, phải chú ý đến danh dự của cơ quan trong cư xử  với mọi người, đoàn kết và hợp tác trên những nguyên tắc chung, chống lại bệnh quan liêu, hách dịch, cơ hội.

Thái Yên