Bản in

Nhân ái

Thứ Ba, 13/1/2015 05:05

ĐH Thương mại hỗ trợ chi phí học tập cho SV người dân tộc

GD&TĐ - 

Trường ĐH Thương mại vừa thông báo việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người DTTS học ĐH, CĐ chính quy tại trường từ năm học 2014 - 2015.

 

Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách là SV người DTTS thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ; thi đỗ vào học ĐH, CĐ hệ chính quy tại các cơ sở GD ĐH tại năm tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ. Chính sách này không áp dụng đối với SV: Cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học ĐH, CĐ sau khi hoàn thành chương trình dự bị ĐH.

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/SV.

N.N