Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Nậm Pồ (Điện Biên): Hơn 2.800 hộ gia đình được công nhận “Gia đình học tập”

Minh Thịnh - 31/03/2020, 20:52 GMT+7 | Kết nối
Trường PTDTBT.THCS Nà Bủng tổ chức khai mạc hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đờiTrường PTDTBT.THCS Nà Bủng tổ chức khai mạc hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng về đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, huyện Nậm Pồ đã nghiêm túc triển khai. Hội khuyến học huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các tiêu chí tới từng gia đình, dòng họ, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến. Hội khuyến học huyện đã kêu gọi sự đóng góp để gây quỹ khuyến học. 

Từ nguồn quỹ này, các ban khuyến học dòng họ sẽ dành cho việc khen thưởng, động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi. Qua đó, đã thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường.

Đến nay, nhiều gia đình, dòng họ trên địa bàn huyện đã nhiệt tình tham gia đăng ký “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”. Đến nay, Nậm Pồ có 3.479/11.030 gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ 31,5%, trong đó, có 2.852 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”. Ngoài ra, huyện có 31/124 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ học tập”, trong đó 18 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”.

Mặc dù tỷ lệ gia đình, dòng họ được công nhận danh hiệu “gia đình học tập”, “dòng họ học tập” còn thấp, song với một huyện thuộc diện nghèo nhất cả nước như Nậm Pồ thì đây là nỗ lực không nhỏ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm