Môi trường

“Xanh hóa địa cầu” - Cần cái nhìn  thấu đáo

“Xanh hóa địa cầu” - Cần cái nhìn thấu đáo

GD&TĐ - Cây trồng cần CO2 để phát triển và với tình hình nhân loại đang xả ra khoảng 40 tỉ tấn CO2 vào khí quyển mỗi năm, nhiều nghiên cứu nhỏ đã được thực hiện nhằm thuyết phục rằng sự phát thải khí của nhân loại đang tăng tốc quá trình quang hợp trên toàn cầu.