Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Bảy, 16/11/2013 09:27

Yêu cầu Công ty CP Nicotex Thanh Thái đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm

Yêu cầu Công ty CP Nicotex Thanh Thái đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm

(GD&TĐ) - Ngày 14/11, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công tác xử lý ô nhiễm môi trường do việc chôn lấp chất thải nguy hại, hóa chất bảo vệ thực vật trái quy định của Công ty CP Nicotex Thanh Thái.

 

Biên bản hội nghị về đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường tại Công ty CP Nicotex Thanh Thái.
Biên bản hội nghị về đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường tại Công ty CP Nicotex Thanh Thái.

(GD&TĐ) - Ngày 14/11, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công tác xử lý ô nhiễm môi trường do việc chôn lấp chất thải nguy hại, hóa chất bảo vệ thực vật trái quy định của Công ty CP Nicotex Thanh Thái.

 
Theo đó, các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả triển khai công tác xử lý chất thải nguy hại chôn lấp trái quy định trong khuôn viên công ty CP Nicotex Thanh Thái tại xã Cẩm Vân, huyện cẩm Thủy.

Ý kiến của UBND huyện Cẩm Thủy cho biết: Hiện lượng chất thải nguy hại khai quật và đóng gói rất lớn đang lưu giữ trong khuôn viên công ty chưa được vận chuyển đi xử lý sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; đề nghị Công ty CP Nicotex Thanh Thái và Công ty CP Đầu tư công nghệ TNMT Việt Nam thống nhất phương án xử lý, đơn giá xử lý để nhanh chóng tiếp tục triển khai thực hiện khai quật, bốc xúc thu gom, đóng gói chất thải nguy hại.

Hội nghị đã kết luận: Công ty Nicotex Thanh Thái chưa thực hiện nghiêm túc một số nội dung theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường do việc chôn lấp chất thải nguy hại, hóa chất bảo vệ thực vật trái quy định; chưa chủ động vận chuyển lượng chất thải nguy hại đã khai quật đi xử lý; chưa chủ động kết hợp với Sở TN&MT trong việc phân tích mẫu chất thải nguy hại để đánh giá mức độ nguy hại của chất thải được chôn lấp; chưa nộp phương án xử lý ô nhiễm triệt để (giai đoạn 2) về Sở TN&MT để xem xét, phê duyệt; chưa thống nhất với đơn vị thi công về đơn giá xử lý chất thải nên tiến độ xử lý bị chậm so với kế hoạch được phê duyệt.

Yêu cầu công ty CP Nicotex Thanh Thái tiếp tục triển khai bốc  xúc, đóng gói chất thải nguy hại chôn lấp trong khuôn viên của Công ty kể từ ngày 15/11/2013; vận chuyển hết lượng chất thải nguy hại đã khai quật còn lại từ khu vực thi công số 1 và số 2 xử lý, thời gian hoàn thành trước ngày 25/11/2013; nộp phương án triệt để xử lý ô nhiễm môi trường (giai đoạn 2) về Sở TN&MT để trình UBND tỉnh, Bộ TN & MT phê duyệt, thời gian hoàn thành trước ngày 25/11/2013…

Nguyễn Quỳnh