Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Năm, 8/11/2018 13:34

Vai trò của doanh nghiệp trong mục tiêu phát triển bền vững

Toàn cảnh Hội thảoToàn cảnh Hội thảo

GD&TĐ - Sáng 8/11, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ KH&ĐT)  tổ chức Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện phát triển bền vững: Báo cáo bền vững và bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững”.

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Lê Xuân Đình, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo, nhấn mạnh: “Cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc phát triển bền vững tại Việt Nam. Vai trò của doanh nghiệp tư nhân hết sức quan trọng trong việc cung cấp nguồn lực tài chính, bổ sung cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế.

 Ông Lê Xuân Đình, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo phát biểu tại Hội thảo

Doanh nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030. Sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vào việc thực hiện sẽ góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Quốc gia”.

Tại Hội thảo, các đại biểu và các doanh nghiệp đã thảo luận và đưa ra những nhiệm vụ cần thực hiện trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới, chia sẻ kinh nghiệm lập báo cáo bền vững và đề xuất các giải pháp để hoàn thành mục tiêu.

Minh Vân