Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Sáu, 25/10/2013 16:24

Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn dưới 4%

Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn dưới 4%

(GD&TĐ) - Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị từ năm 2010 đến năm 2013 đã giảm từ 4,43% còn dưới 4%. Số lao động được tạo việc làm năm 2013 ước đạt khoảng 1,54 triệu người.

(GD&TĐ) - Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị từ năm 2010 đến năm 2013 đã giảm từ 4,43% còn dưới 4%. Số lao động được tạo việc làm năm 2013 ước đạt khoảng 1,54 triệu người.

Trong 3 năm, Chương trình Mục tiêu Quốc gia Việc làm và Dạy nghề đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của cả nước năm 2012 lên đạt 33,5%, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu 40% lao động qua đào tạo nghề vào năm 2015.

Dự án vay vốn tạo việc làm đã góp phần tạo nhiều việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, đồng thời, tạo cơ hội cho nhóm lao động yếu thế (lao động là người nghèo, người tàn tật, người dân tộc,...) có cơ hội vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, tự tin vươn lên hoà nhập với cộng đồng.

Tích cực hỗ trợ phát triển thị trường lao động, đa dạng hoá các hoạt động giao dịch trên thị trường, tạo cơ hội tiếp cận thông tin thị trường lao động đầy đủ hơn cho cả người lao động, người sử dụng lao động và các cơ sở đào tạo.

Riêng về dạy nghề, đến nay, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có trường nghề và chỉ có 13 tỉnh (chiếm 20% tổng số) chưa có trường CĐ nghề trên địa bàn. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề của các cơ sở dạy nghề  công lập được tăng cường, từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo, trong đó một số nghề đã tiếp cận được trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Cùng với đó, trong 3 năm, 205 nghề trình độ CĐ, trung cấp đã được xây dựng chương trình khung ; tăng tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ hàng năm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề...

Hải Bình

TIN LIÊN QUAN