Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Tư, 23/10/2013 07:50

Triển khai chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

Triển khai chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

(GD&TĐ) - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã triển khai trong các trường trung học phổ thông thực hiện Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

(GD&TĐ) - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã triển khai trong các trường trung học phổ thông thực hiện Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

Theo đó, Chương trình này sẽ giúp giáo viên và học sinh nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc giáo dục ATGT trong trường học; tăng cường kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh THPT; cung cấp cho giáo viên và học sinh tài liệu về giảng dạy, điều kiện học tập để giảng dạy hiệu quả nội dung giáo dục ATGT.

Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” sẽ chuyển tải tới học sinh THPT kiến thức ATGT; Luật Giao thông đường bộ; kỹ năng tham gia giao thông an toàn; các trò chơi thực hành tham gia giao thông an toàn với thời lượng tương đương 2 tiết học hoặc 1 buổi ngoại khóa.

Để Chương trình được thực hiện có hiệu quả, Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ tổ chức tập huấn cho 180 cán bộ quản lý và giáo viên phụ trách công tác giáo dục ATGT của các trường THPT; tổ chức Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho cả học sinh và giáo viên (dạy về ATGT) của các trường THPT.

Minh Đức