Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Năm, 29/3/2018 08:56

Thu hút đầu tư nước ngoài sụt giảm

Thu hút đầu tư nước ngoài sụt giảm

GD&TĐ - Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung trong quý I/2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% so với cùng kỳ 2017 (giảm 24,8%). 

Tính đến ngày 20/3/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 3,88 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017...

Giảm so với cùng kỳ

Theo báo cáo, tính đến ngày 20/3/2018, cả nước có 618 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 2,12 tỷ USD, bằng 72,7% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 199 lượt dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký thêm 1,79 tỷ USD, bằng 45,4% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, xét cả đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm đạt là 3,91 tỷ USD, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong quý I đạt 39,34 tỉ USD, tăng 22,8% và chiếm 72,4% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 38,83 tỉ USD - tăng 24,2% và chiếm 71,5% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quý I năm 2018 cũng đạt 31,75 tỉ USD - tăng 13,7% với cùng kỳ và chiếm trên 59% kim ngạch nhập khẩu. Như vậy, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 7,59 tỷ USD kể cả dầu thô - xuất siêu 7,08 tỷ USD không kể dầu thô trong quý đầu tiên của năm 2018 này.

Cũng trong quý I năm 2018, có 1.285 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 1,89 tỷ USD, tăng 121,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó có 732 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp 1,34 tỷ USD và 553 lượt góp vốn mua cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp 547,8 triệu USD...

TP Hồ Chí Minh dẫn đầu thu hút

Trong quý I của năm 2018, cả nước có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư 1,84 tỷ USD, chiếm 31,6% tổng vốn đầu tư. Hồng Kông đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 689 triệu USD. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 649 triệu USD.

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đạt 3,44 tỷ USD, chiếm 59,4% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 3 tháng đầu năm 2018. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với 531 triệu USD; đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 486 triệu USD.

Xét theo địa bàn đầu tư, trong 3 tháng qua các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 49 tỉnh thành phố trên cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là địa phương thu hút được nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với tổng số vốn đăng ký 1,7 tỷ USD; Tiếp theo là thành phố Hải Phòng đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 925 triệu USD; Bình Dương đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 565 triệu USD vào 38 dự án mới và 15 dự án điều chỉnh tăng vốn.

Một số dự án lớn được cấp phép trong quý I/2018: Dự án Nhà máy LG Innitek Hải Phòng, điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 501 triệu USD; Dự án Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam, chỉnh tăng vốn thêm 260 triệu USD; Dự án Nhà máy điện gió Hanbaram - tổng vốn đầu tư 150 triệu USD do Singapore đầu tư tại Ninh Thuận với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng tái tạo; Dự án Công ty TNHH Kefico Việt Nam, điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 120 triệu USD; Dự án Công ty TNHH Vina Cell

Technology, điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 100 triệu USD.

Nam Khánh