Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Bảy, 5/10/2013 09:33

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

(GD&TĐ) - Sở GD&ĐT Quảng Ngãi thông báo mời thầu mua một xe ô tô 1 cầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Thời gian phát hành từ 8.00 ngày 7/10/2013 đến trước 8.00 ngày 11/10/2013 tại phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

(GD&TĐ) - Sở GD&ĐT Quảng Ngãi thông báo mời thầu mua một xe ô tô 1 cầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Thời gian phát hành từ 8.00 ngày 7/10/2013 đến trước 8.00 ngày 11/10/2013 tại phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

Sở GD&DDT Quảng Ngãi