Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Sáu, 1/11/2013 14:23

Tháng 11, công bố Ngày Pháp luật Việt Nam

Tháng 11, công bố Ngày Pháp luật Việt Nam

(GD&TĐ) - Sáng nay (1/11), Bộ Tư pháp tổ chức họp báo, thông tin kế hoạch cụ thể tổ chức Tuần lễ pháp luật và Ngày Pháp luật Việt Nam 2013.

(GD&TĐ) - Sáng nay (1/11), Bộ Tư pháp tổ chức họp báo, thông tin kế hoạch cụ thể tổ chức Tuần lễ pháp luật và Ngày Pháp luật Việt Nam 2013.

Quang cảnh họp báo
Quang cảnh họp báo

Năm 2013 là năm đầu tiên công bố Ngày Pháp luật đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam, do đó, việc tổ chức năm nay phải thực sự trở thành sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Các nội dung tổ chức Ngày Pháp luật nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; Giáo dục cán bộ, công nhân viên chức và người dân ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ và hiểu những lợi ích của việc chấp hành pháp luật.

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Tùy vào tình hình và điều kiện thực tế của mỗi địa phương để tổ chức Ngày Pháp luật trên cơ sở bám sát nguyên tắc “thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí”.

Chánh VP, người phát ngôn của Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết: Trên thế giới hiện có khoảng 40 quốc gia tổ chức Ngày Pháp luật hay “Ngày Hiến pháp” như một ngày hội hàng năm, để tôn vinh Hiến pháp và pháp luật trong đời sống, giúp cộng đồng nhận thức sâu sắc về vai trò không thể thay thế của Hiến pháp, pháp luật trong việc gìn giữ, củng cố các giá trị nền tảng của đất nước và xã hội. Đặc biệt là truyền cho thế hệ trẻ cảm xúc và tinh thần “thượng tôn pháo luật” trong cuộc sống hàng ngày.

Đối với Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp đặt ra 5 mục tiêu cụ thể: Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; Xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật; Đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước; Nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến và thực thi pháp luật của nhà nước pháp quyền do nhân dân, vì nhân dân; Hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý.

Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2013 là: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tuần cao điểm tổ chức Ngày Pháp luật từ 4/11 - 10/11, trong đó điểm nhấn là Lễ Công bố “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV vào sáng 9/11/2013.

Bảo Minh