Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Sáu, 8/12/2017 08:52

Thái Nguyên hướng dẫn thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thái Nguyên xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc tổ chức Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2017-2018.

Đối tượng là học sinh đang học lớp 8, 9 THCS và đang học THPT; có kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên của năm học 2016-2017. Thời gian tổ chức trong 3 ngày 12, 13, 14/12/2017, tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, kĩ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi, dự án có thể của 1 học sinh hoặc của nhóm không quá 2 học sinh (gọi là dự án tập thể). Đề tài đã được giải cao trong Cuộc thi cấp cơ sở.

Dự án dự thi được trưng bày tại khu vực trưng bày của Cuộc thi, qui trình chấm thi các dự án gồm hai phần: Chấm báo cáo các dự án; chấm gian trưng bày và phỏng vấn các em học sinh có các dự án tham gia cuộc thi.

Theo Sở GD&ĐT, cuộc thi nhằm góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;

Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải qu‎yết những vấn đề thực tiễn;

Đồng thời, phát triển văn hóa đọc trong trường trung học gắn với đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh;

Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học kĩ thuật của mình. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật của học sinh trung học.