Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Tư, 30/5/2018 19:55

Sáp nhập Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamnet

GD&TĐ - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định tổ chức lại báo Vietnamnet trên cơ sở hợp nhất với Báo Bưu điện Việt Nam.

Ngày 30/5, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của báo VietNamNet trực thuộc Bộ TT&TT- cơ quan báo chí mới được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Báo Bưu điện Việt Nam và báo điện tử VietNamNet.

Cụ thể, báo VietNamNet (mới) là cơ quan báo chí đa phương tiện, có nhiều ấn phẩm, thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Báo VietNamNet là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định khác liên quan, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở chính tại Hà Nội.

Tổ chức bộ máy gồm ấn phẩm VietNamNet, ấn phẩm Bưu điện Việt Nam. Bộ Thông tin - Truyền thông cũng duy trì Infonet hiện nay là một phiên bản điện tử của ấn phẩm Bưu điện Việt Nam thuộc Báo VietNamNet (mới).

Các ấn phẩm khác là các báo thuộc các Hội có nguyện vọng chuyển thành ấn phẩm của Báo VietNamNet, thực hiện chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ấn phẩm do Tổng biên tập Báo VietNamNet xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Cũng theo quyết định, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Báo VietNamNet do Tổng biên tập/Hội đồng quản lý báo quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính được giao.

Theo Quang Phong
Dantri.vn